Poslanje

Poslanje Gradske knjižnice i čitaonice Hvar je približiti informacije, znanje i kulturu građanima Hvara, gostima ovoga grada i odgovoriti na njihove potrebe i zahtjeve. Naša zadaća je poticati čitanje, pridonositi nepristranoj obaviještenosti građana, njihovom obrazovanju i bogaćenju kulturnog života svakog pojedinca u zajednici.

Pritom, uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima grada Hvara i šire bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima uz pomoć suvremenih tehnologija.

Iz poslanja naše Knjižnice proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar:

 • opće poznato kulturno središte grada
 • istinsko središte zajednice
 • privlačno mjesto za rad, igru i druženje
 • podržavanje obrazovanje korisnika svih dobi
 • izgrađuje kvalitetne i raznolike zbirke na svim medijima
 • omogućiti dostupnost svim vrstama informacija o građi koju posjeduje kao i o onoj koja nje u njezinu vlasništvu
 • poticati korištenje mrežnih izvora i usluga
 • oblikovati i nuditi usluge i onim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u Knjižnicu

Želja je da korisnicima i posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno i da se osjećaju opušteno.

Djeluje se u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:

 • ostvariti što bolju uslugu
 • koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
 • oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija