Obavijest o radovima

Obavijest o radovima Ovim putem vas obavještavamo da ?e u ponedjeljak, 23. studenog 2020. godine zapo?eti radovi demontaže postoje?ih konstrukcija i zemljanih iskopa na podru?ju vrta pala?e Radoševi? – Dojmi (''Adis Abeba'') u sklopu projekta izgradnje nove gradske Knjižnice u Hvaru.

S obzirom da se radi o staroj gradskoj jezgri, što zahtijeva pažljivo planiranje i izvo?enje zahvata, ovim putem molimo sve sugra?ane, a naro?ito susjede, na strpljenje i razumijevanje. Vremenski period izvo?enja radova ovisit ?e razli?itim ?imbenicima.

Tijekom izvo?enja radova podru?je zahvata održavat ?emo urednim koliko god je to mogu?e. Investitor radova je Grad Hvar (iz sredstava poreza na dohodak MRRFEU), a izvo?a? tvrtka Borova d.o.o.. O svim daljnjim koracima bit ?ete na vrijeme obaviješteni. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju te vas srda?no pozdravljamo.

Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara

« Povratak na zanimljivosti | Napisano 20.11.2020