E-novosti

Web stranice o pravu

Virtualna knjižnica o pravu
Daje veze na pravne izvore na internetu. Podaci su razvrstani po organizacijama, temama i raznim pretraživačima za pravne izvore
Pravni izvori u Europi
Stranica razvrstava Web stranice o pravu po pravnim disciplinama, temi ili državi, tu je i indeks pravnih tekstova na internetu, literatura, sudski izvještaji i sl.
Međunarodno pravo Diplomatske akademije na Malti
(Diplomacy and International Affairs Hypertext Information System) sadrži mnoštvo podataka o međunarodnom pravu
Propisi o zaštiti okoliša u Europi
(European Environmental Law Homepage) je stranica posvećena propisima o zaštiti okoliša u Europi
Baza podataka o radnom pravu NATLEX
Sadrži reference i tekstove važnih nacionalnih propisa o radnom pravu, zapošljavanju, socijalnoj sigurnosti i dr. Priprema je Međunarodna organizacija rada
Asser institut
Bavi se međunarodnim javnim i privatnim pravom te Europskim pravom. Institut organizira poslijediplomske studije i tečajeve. Na njegovoj Internet stranici nalazi se mnoštvo korisnih informacija i Internet adresa za pravnike
Europska akademija za pravo
Provodi tečajeve o europskom pravu, i usmjerava na ostale stranice o pravu
CELEX
PRELEX

Programi i stranice za mlade

TEMPUS
Program suradnje između EU i zemalja srednje i istočne Europe na području visokoškolskog obrazovanja
Europski forum mladih
Mreža omladinskih udruga za promicanje interesa mladih na europskoj razini
INFOmobil
Informacije o putovanjima, studiranju, životu i radu u EU
Pro Youth International
Baza podataka o organizacijama koje se bave mladima
YONET
Informacije o programima razmjene mladih, seminarima, inicijativama mladih
AEGEE
Europski studentski forum, organizira skupove o obrazovanju, miru, kulturnoj razmjeni
Welcome Europe
Informacijski servis o europskim fondovima za nevladine organizacije

Usmjerivači na europske institucije

Vlade na Internetu
Virtualna knjižnica
Europska informacijska udruga
Eurointernet
Knjige o EU
Vodič Instituta za Međunarodne odnose u Zagrebu za institucije i programe EU
College of Europe
Usmjerivač s adresama za europsko pravo, politiku i administraciju EU
Rječnik terminologije, programa o EU
Rječnik terminologije i programa o EU u SCAD bazi podataka
EUROSTAT
Ured za statistiku Europskih zajednica
EURLEX
Baza podataka novih pravnih propisa EU, sadrži još i tekstove osnivačkih ugovora, te presude Europskog suda
SCAD PLUS
Sustav za pristup dokumentaciji EU. Sadrži praktične informacije o slobodi kretanja, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti i sl.