Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Gradske knjižnice i čitaonice Hvar Na temelju ćlanka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), ćlanka 31. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, od 21. lipnja 2019. godine i Zaključka o imenovanju povjerenstva za provođenje postupka natjećaja za prodaju nekretnine ?.zem. 73/5, Z.UL. 1098, pod UL. E-1, K.O. Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 8/20), raspisuje se Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Gradske knjižnice i čitaonice Hvar.

http://www.hvar.hr/portal/natjecaj-za-prodaju-nekretnine-u-vlasnistvu-gradske-knjiznice-i-citaonice-hvar/

« Povratak na zanimljivosti | Napisano 11.01.2021