Javna nabava

Gradska knjižnica i čitaonica Hvar je prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda narodna knjižnica. Knjižnična djelatnost obavlja se kao javna služba.

Osnivač Knjižnice je grad Hvar (akt o osnivanju na sjednici Gradskog vijeća grada Hvara od 12.prosinca 1996. godine.)

Prethodne smjernice donesene su 2002. godine, a sada je već vrijeme da se objave nove. Prelaskom na obradu knjiga i posudbu preko programa Metel došlo je do potrebe za «podvlačenje crte». Kao prijelomni datum uzeli smo 31. 03.2006. godine jer je od 1. travnja krenula posudba preko računalnog programa. To je i datum do kojeg je određena revizija. Ovo je prva revizija od osnutka knjižnice, a krenuli smo u otpis knjiga jer smo to zakonski obavezni i jer je prelaskom na novi način rada to bilo nužno i pravo vrijeme. Otpisuju se prvo nevraćeni, izgubljeni i otuđeni primjerci, te uništeni primjerci, a kasnije ćemo primijeniti i kriterij zastarjelosti.

UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice i IFLA-ine smjernice za razvoj narodnih knjižnica definiraju knjižnicu kao ustanovu koja osigurava pristup raznovrsnim zapisima znanja, informacijama, umjetničkim djelima i to putem usluga što se pod istim uvjetima pružaju svim građanima bez ikakve diskriminacije, određujući time narodnu knjižnicu kao najširu i najdemokratskiju javnu ustanovu.

Grad Hvar ima oko 4000 stanovnika, jednu osnovnu školu i jednu srednju školu ( opća gimnazija i ugostiteljska škola).Sveučilišne populacije nema, odnosno ta populacija veći dio godine ne živi u Hvaru što znatno utječe na nabavu. Specifičnost su turisti i stanovnici koji kao vlasnici stanova borave u Hvaru par mjeseci godišnje.

Financiramo se sredstvima Ministarstva kulture koja su namijenjena za nabavu knjižne i neknjižne građe, sredstvima iz proračuna grada Hvara i vlastitim sredstvima.

Dio knjiga se kupuje, a dio knjiga dolazi u knjižnicu donacijama i otkupom Ministarstva kulture. Smjernice se odnose na knjige koje se po planu nabavljaju, kupuju, dok na knjige iz otkupa i donacija ne možemo utjecati. Kada se Knjižnici ponudi privatna donacija, kriteriji preuzimanja su upotrebljivost knjiga i njihova vrijednost.

Za kupnju knjiga najvažniji je kriterij da knjižnice moraju imati zbirku koja sadrži raspon građe koji zadovoljava sve članove zajednice. Važan je kriterij vrijednosti, pa kriterij potražnje, mora se misliti i na sredstva , a i prostor je često bitan jer određuje smještaj građe.

Idemo po redu , po posebnim dijelovima ili zbirkama u Knjižnici.

Knjige za odrasle:

 • stalno popunjavanje referentne zbirke
 • nabava naslova sa lista uspješnica
 • pronalaženje potrebnih naslova po izdavačkim i knjižarskim katalozima kao i web knjižarama i po različitim područjima pronalaziti knjige koje mogu upotpuniti količinu znanja i informacija u Knjižnici
 • zahtjevi korisnika za određenim naslovom se ispunjavaju ako je procjena se traženi naslov uklapa sadržajno i namjenski, a ako ne onda se koristi međuknjižnična posudba
 • za zavičajnu zbirku kriteriji su poznati(sve što je vezano za grad Hvar i otok Hvar)
 • periodika se nabavlja pretplatom
 • nabavljamo knjige na stranim jezicima i turističke vodiče (posebnost)

Knjige za djecu:

 • edukativne slikovnice
 • lektire
 • priručnici i knjige za mlade
 • kao i za odrasle nastoji se biti u skladu sa uspješnicama i zahtjevima korisnika

Neknjižna građa:

 • sadržaji na medijima koji se sve više koriste (DVD,CD,..)
 • sadržajno je bitno da su edukativni i da imaju umjetničku vrijednost
 • prednost imaju dokumentarni sadržaji, razni tečajevi, enciklopedije ili da su nastali po literarnom predlošku
 • za potrebe igraonice naručuju se igrice gdje je kriterij aktualnost, primjerenost i pristojnost

Naslovi (jedinice građe) naručuju se po jedan primjerak, iznimno u više primjeraka ako se radi o iznimno traženom naslovu. Kod knjižne građe uvijek sa daje prednost tvrdom uvezu.

Građa se kupuje kod izdavača, kod Internet knjižara i akvizitera.

Gradska knjižnica i čitaonica Hvar