Službene informacije

Statut
Zakasnina
Pravilnik o radu
Katalog informacija
Pravilnik o zaštiti od požara
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Smjernice za nabavu knjižne i neknjižne građe
Odluka o ostvarenju i korištenju vlastitih prihoda
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Proceduru izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe
Pravilnik o prikupljanju obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
Gradska knjižnica i čitaonica Hvar