Author name: zbibic

Bilješke GFI 2022.

B I LJ E Š K E GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVARRAZDOBLJE: 01.01. – 31.12.2022.USPOREDNO RAZDOBLJE: 01.01.-31.12.2020. Bilješke uz obrazac PR-RAS PRIHODI POSLOVANJA Bilješka 1. (AOP 001)Prihodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju povećanje za 6,9% u odnosu na usporedno razdoblje.6 2021. 680.552 2022. 727.608 6,9 Prihodi poslovanja

Bilješke GFI 2022. Read More »

Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar/knjižničarka

Broj: 79/2022U Hvaru, 23. studenog 2022. godine Temeljem odredbe članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, odredbe čl.19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, te suglasnosti Grada Hvara, KLASA: 112-01/22-01/13, URBROJ: 2181-2/01-01/1-22-02, ravnateljica ustanove raspisuje Natječaj za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno

Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar/knjižničarka Read More »

Gradska knjižnica i čitaonica Hvar